ЖИЛИЩА

Списание Жилища

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

НАЙ - ЧЕТЕНИ СТАТИИ
АРХИВ  
НОВ БРОЙ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ / РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, ФАСАДИ/

статии - архитектура - архитектурни проекти

Проект на Детска ясла в кв.”Сарафово”, гр.Бургас
/допълнителен корпус към ЦДГ № 19 – „Ален мак”/

                       
В урегулирания поземлен имот са ситуирани две сгради - сградата на съществуващата ЦДГ “Ален Мак” и новопредвидения корпус на детската ясла. Основният подход към яслата  е от югозапад, по улица “Рибарска”. На северозапад е предвидена топла връзка със съществуващата ЦДГ “Ален Мак”. Топлата връзка ще се изгради на втори етап.

Проектираната сграда е свободностояща и е разположена в югозападната част на парцела.
Сградата е  развита на три основни нива –  сутерен, партер и 1 етаж. Комуникационната клетка  е  разположена  в средната част  на сградата.

Площ  на УПИ  –  6 400 кв.м
Застроена площ  - 957,23 (454,31 – детска ясла)
Разгъната застроена площ 1759,15 (816,88 – детска ясла)

Сутеренът е частичен и се намира само под югоизточната част на сградата. На този етаж се намира пералня, обслужваща детската градина и яслата, склад за консумативи, перално помещение и гладачно, помещение за персонала, обслужващ пералнята, склад за детската градина, склад за яслата и инсталационно помещение.

Всички помещения са  достъпни посредством коридор от стълбищната клетка и от външна стълба от ниво терен. По този начин се осигурява разделянето на потоците чисто и мръсно бельо. Осветяването на помещенията става чрез прозорци, разположени на нивото на терена.

Партерен етаж - На това ниво се намира главният  вход към сградата. Освен стълбите, е предвидена и рампа за инвалиди. Входът въвежда във фоайе, в което е проектирана стълбищната клетка- основен комуникационен възел между етажите. Входното фоайе разделя сградата на две части- административна частв северозападната част и детска ясла в югоизточната част на сградата.

Административната част се състои от здравен кабинет с прилежащо към него изолаторно помещение, музикален кабинет за нуждите на яслата и тоалетна за посетители, отговаряща на изискванията за достъпност на средата. В най-северозападната част се намира и вход-изхода към топлата връзка.Помещенията на детската ясла са ситуирани в югоизточната част на сградата, като така се осигуряват и изискуемите изложения на занималнята и спалното.

Подходът се осъществява от входно преддверие, чрез което се прави връзката и с кухненската разливочна, гардеборна и санитарен възел за персонала, обслужващ групата, гардеробното помещение и занималнята. Основния подход за децата, посещаващи яслата, е през гардеробното помещение, като то осъществява и непряката функционална връзка занималня – тоалетна.

Разделителната стена между тези две помещения е предвидена частично остъклена с цел децата да не остават без  наблюдение от възпитател. Занималнята е с основно югоизточно изложение, като дълбоката тераса към нея дава необходимото засенчване с цел да не прегрява помещението.

Терасата има връзка с терена чрез външна  стълба. Спалното помещение е преходно към занималнята, то също има връзка с терасата и югоизточно изложение. Предвидени са сенници, които да  не позволяват прекомерното ослънчаване през летните месеци, като същевременно пропускат достатъчно светлина и топлина през зимните месеци.

По този начин се осигурява балансиране и минимилизиране на разходите за отопление и охлаждане на помещенията.  Същият тип сенници са предвидени и на югозападната фасада, прилежаща към спалното помещение.Всички помещения са със светла височина 2,80м, само музикалният кабинет е със светла височина 4,50м

1 етаж - Достъпът до етажа се осъществява чрез стълбищната клетка. Тя води до фоайе, идентично с входното, което отново разделя сградата на две части -административна част в северозападната част на  и детска ясла в югоизточната част.  

Административната част на това ниво се състои от методичен кабинет, офис за помощник възпитател и прилежаща към тях тоалетна. Помещенията на детската ясла са ситуирани в югоизточната част на сградата, по аналогичен на предното ниво начин. Всички помещения са със светла височина 2,80м.

Дворът за игра и възпитание е разделен на 7 игрови площадки, според възрастовите групи. Две игрища с ударопоглъщаща настилка са отредени за детската ясла, съответно за възрастови групи  1-2 години и 2-2.5 години. 4 игрища с ударопоглъщаща настилка са отредени за детската градина,  съответно за възрастови групи  3 г., 4 г., 5 г. и 6-7 г. / предучилищна възраст/. Предвидена е и „Спортна площадка с безопасни условия на обучение и труд“.

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, монолитна скелетно – гредова, с вертикални носещи елементи стоманобетонни шайби и колони.

Външните ограждащи стени са двуслойни  - зид от тухла отвътре с топлоизолация отвън. На помещенията, предвидени за използване от децата, външните стени за с обща дебелина на зида 40 см, а за останалите помещения бща дебелина на зида е 30 см. Вътрешните преградни стени са от тухла с дебелина  12 см.

За контакти:

Арх. Станимир Димитров, 0899 918 362, e-mail:new_level@mail.bg, www.newlevel.bg

 


 

статии - архитектура - архитектурни проекти

 

 

  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 

 

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama