ЖИЛИЩА


НАЙ - ЧЕТЕНИ СТАТИИ ИНТЕРИОР ; ДЕКОРАЦИЯ

» Отопление

Конвектори BEHA

Конвектори BEHA

Модерен дизайн и високоефективно отопление за повече комфорт

Норвежко качество при ниски разходи за монтаж и поддръжка.

Сигурност
Всички конвектори BEHA имат вградена защита срещу замръзване, което е обозначено със сим вол на снежинка на плъзгача на термостата. Тази защита гарантира, че температурата на стаята
няма да падне под 5°C, дори и ако плъзгаът на термостата е поставен в изключено положение.

Всички конвектори BEHA са фабрично комплектовани със заключващ се капак на панела за управление. Когато конвекторите се монтират в учи лища или други обществени сгради, този капак
може да бъде заключен и така да бъде предотвратен достъпът до управлението на конвектора от страна на неоторизирани лица.
Друг важен елемент на системата за сигурност на конвектора е термичната защита. Тя прекъсва захранването, ако върху тялото на конвектора попадне обект (например дреха), който препятства
нормалния въздушен поток и води до прегряване, а оттам и до риск от пожар. Когато външният обект бъде премахнат и температурата на конвектора достигне нормални граници, термичната защита автоматично възстановява захранването.

ВАЖНО! Изсушаването на дрехи върху всякакви отоплителни уреди е опасно и може да доведе до пожар!
Максималната температура на повърхността на челния панел е 80°C при стайна температура от 20°C.


Монтаж:
Електрическите конвектори BEHA са проектирани
така, че да могат да бъдат монтирани на най-сту-
деното място в дома - под прозорците.

Електрическите връзки са двойно изолирани и мо-
гат да бъдат свързани към контакт със захранване
220-240V.

Минимални отстояния около конвекторитеКонвекторите BEHA могат да бъдат монтирани на
стена или на под. Стандартно са комплектовани с
монтажна рамка за стена, кабел с дължина 1.5 m
и щепсел. Крачетата за монтаж на под са опция и
могат да бъдат доставени отделно.

Конструкция на нагревателния елемент
Нагревателният елемент е произведен от екструдиран алуминий и се състои от тяло и множество фини ламели. Този специален дизайн позволява значително увеличение

 

Отвор за изходящия топъл въздух
Отворът за изходящия топъл въздух насочва въздушния поток далеч от стената, като по този начин допълнително намалява възможността за събиране на прах около конвектора. Комбинацията от ниска температура на нагревателния елементи направляване на изходящия топъл въздушен поток създава по-чиста среда в помещението.

Максималната температура на повърхността на челния панел е 80°C при стайна температура от 20°C.

Електронен термостат
Всички конвектори BEHA са оборудване с ключ за
включване/изключване и прецизен електронен
термостат, поддържащ много стабилна стайна
температура.

Обикновено чувствителността на термостата е 0.2°C при стайна температура от 20°C.

Ниски работни температури на нагревателния елемент
При други видове електрически конвектори,
често може да се наблюдава изгаряне на прах и
отлагане на фини сажди около конвектора. Този
проблем се елиминира с конвекторите на BEHA.


Изгарянето на прах се дължи на високите темпе-
ратури на повърхността на нагревателния еле-
мент и на челния панел. Самият процес започва
при 225°C. Нагревателният елемент на конвекто-
рите BEHA е конструиран така, че да има макси-
мална нагревателна повърхност и по този начин
да се намали работната тeмпература. При пър-
воначално стартиране на конвектора, за няколко
минути температурата на нагревателния елемент
може да достигне 225°C, след което се понижава
и стабилизира около 100°C.

Изключително ниската температура на нагре-
вателния елемент на практика елиминира про-
блема с изгарянето на праха, което е причина за
неприятна миризма и досадна пепел около кон-
вектора. Това би било оценено най-добре от хо-
рата с алергии или астма.

Технически спецификации

Всички електрически конвектори BEHA са оборудвани с ON/OFF превключвател и електронен термостат с чувствителност 0.2°C при 20°C стайна температура.

Максимална температура на повърхността на конвектора: 80°C при 20°C стайна температура.
Степен на влагозащитеноест: IP X4. Параметри на електрическото захранване: 220-240V, 50 Hz.

Вижте цените на конвекторите ВЕНА от тук...

»»»
Конвектор BEHA 800 W

Конвектор BEHA 800 W
С електронен термостат
Отопляема площ - 12 кв.м

»»»

Конвектор BEHA1500 W
С електронен термостат
Отопляема площ до 18 - 25 кв.м 

»»»
Конвектор BEHA 2000 W

Конвектор BEHA 2000 W
С електронен термостат
Отопляема площ до 25 - 32 кв.м 

 

Гугъл+ страницата на Жилища Facebook страницата на Жилища

 


 

 

Отопление

 

 

 

 

 

 

 
  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

Полезни връзки -
Конвектори в електронен магазин Жилища-
- shop.jilishta.com -

Конвектор BEHA 800 W

Конвектор BEHA 800 W
С електронен термостат
Отопляема площ - 12 кв.м

Конвектор BEHA1500 W
С електронен термостат
Отопляема площ до 18 - 25 кв.м 

Конвектор BEHA 2000 W

Конвектор BEHA 2000 W
С електронен термостат
Отопляема площ до 25 - 32 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 1994 - 2020 jilishta Products. All rights reserved. Reklama