ЖИЛИЩА

  РЕМОНТИ - ОБЯВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Пречиствателни станции


Индивидуални пречиствателни станции за еднофамилни къщи и вили

Инвестиция в комфортно обитаване с грижа към природата

Изграждането да собствена къща или вила е една от сбъднатите мечти на всеки българин. Но в редица случаи, гордите собственици се сблъскват, наред с всички други препятствия, които трябва да преодолеят по пътя на реализирането на мечтата си, и с още един значителен проблем – липсата на канализационни системи в немалка част от населените места и вилни зони.

Основните решения в подобен случай са две – изграждане на септична яма или значително по-съвременният избор – поставяне на локална пречиствателна станция.
Вторият вариант е и в пряка връзка с опазването на околната среда, защото не се допуска замърсяване на подпочвени и повърхностни води.

Липсата на разходи при пречиствателните станции във времето десетократно възвръщат първоначалната инвестиция и им дава изключително предимство. Друго основно преимущество на индивидуалните пречиствателни станции е повторното използване на пречистените води – за напояване на градини, тревни площи и т.н.


Пречиствателните станции Boralit

Белгийската марка Boralit e позната на българския пазар от 2006 г.
Принципът на работа на пречиствателните станции е следният:

Стандартната конфигурация на системата се състои от три резервоара: резервоар за първично утаяване, резервоар за аерация и резервоар за вторична утайка.

Всички резервоари биват доставяни със стандартните сонди, а помпата консумира електроенергия в размер, съответстващ на броят на еквивалентните потребители

Всичките мръсни води от къщата /черни и сиви, освен дъждовната вода/ биват отведени в първичния резервоар /за първично утаяване/.

Ако разстоянието е изключително дълго или пък количеството отделяни мазнини е твърде много, близо до къщата трябва да се монтира маслен сепаратор.

За ресторанти и други обществени заведения от този тип, монтирането на маслен  сепаратор е почти задължително.

В резервоара за първично утаяване твърдите частици се спират и постепенно се втечняват. Случайното попадане на малки количества неразтворими отпадъци е винаги възможно и именно в този резервоар става тяхното отделяне.  

Течностите и утаените твърди частици преминават във втория резервоар, наречен “резервоар за аерация”.

В резервоара за аерация с помощта на един или няколко аератора в течността се подава кислород за нормалното смесване и консумация на биологичните отпадъци. Аераторите лесно могат да бъдат демонтирани и монтирани отново /за оглед и почистване/ без необходимост от изпразване на резервоара.

Третият резервоар е вторият утаечен резервоар /вторично утаяване/. Тук утайката пада на дъното и именно от този резервоар пречистената вода се отделя за по-нататъшна употреба.

Изборът на конкретна индивидуална водопречиствателна система зависи от броя на жителите на дадено домакинство.

Пречиствателните станции Boralit се предлагат в следните разновидности:

От 2 до 10 еквивалент жители, от 12 до 100 еквивалент жители и от 100 до 5000 еквивалент жители.  

Монтажът се извършва от специалисти, но може да се направи от и от клиентите след дадени технически препоръки.

Монтирането на пречиствателна система Boralit може да се извърши във всеки един етап от строителството на съответната къща или вила.

Гаранцията на резервоарите е 50 години,
а на аераторните компресори – 2 години.


Пречиствателните станции „IMHOFF” 

Италианските пречиствателни станции „IMHOFF”  са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система.

Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Пречиствателните станции „IMHOFF” изцяло работят на анаеробен принцип без използването на консумативи и ел. енергия.

Капацитетът им е от 2 до 30 Е. Ж.

 

Предимства:
 
      •    Леки и компактни съоръжения
      •    Усилена полиетиленова структура (цялостно отливане)
      •    Механична и топлинна  устойчивост (-60 C +80 C)
      •    Бърз и лесен монтаж (без допълнително укрепване)
      •    Почистване веднъж на 18 месеца
      •    Без консумация на ел. енергия
      •    Без шум и мирис
      •    Без допълнителни консумативи
      •    Не се влияе от периодите на ползване
      •    Конкурентни цени
      •    Бърза доставка

Гаранция:
 
Производителят ТЕЛКОМ Италия предлага за пречиствателните системи „IMHOFF” 
гаранция от 30 години.

 
Европейски стандард за справка EN 12566-3/2006


 

 

Пречиствателни станции

 
  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama