ЖИЛИЩА

» Проекти на къщи 2012 г.


Конкурс за проект на пасивна къща
Стартира първи по рода си електронен конкурс
за пасивна къща край  София.

Пасивна Къща България отправя предизвикателство към архитектурната общественост, която да разработи достъпни, ниско енергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи вниманието на обществеността към този нов тип на енергийно ефективно строителство и да насърчи проектирането и строителството на Пасивни Къщи в България. Идейните проекти трябва да демонстрират, че пасивните къщи могат да бъдат икономични и красиви.

С индустриалното развитие на човечеството, неговото негативно влияние върху природата непрекъснато нараства и става един от определящите фактори за екологичния баланс на планетата. Наблюдаваните тенденции за глобално затопляне и свързаното с това нарастване на природните бедствия са до голяма степен резултат от човешката дейност. Повишаващата се консумация на енергия, произведена от невъзобновяеми източници, води до силно нарастване на парниковите газове в атмосферата.

Съгласно направени анализи, сградния сектор консумира най-много енергия (40%), следван от транспорта (32%) и индустрията (28%). Анализирайки консумацията на енергия в държави с европейски умерен климат, в сградите се наблюдава, че 75.5% се изразходва за отопление, 11.5% за топла вода, 11.5% за домакински уреди и 1.5% за осветление.

С прилагането на Стандарта за Пасивната Къща и комбинацията от супер изолирана и въздухонепроницаема сградна обвивка, енергоефективно и високо качествено прозоречно остъкляване, балансирана вентилация с възстановяване на енергията на отработения въздух, и намаляване до минимум на термомостовете, може да се постигне намаляване на консумираната енергия за отопление и охлаждане с близо 90%, в сравнение с енергийната консумация на сградите, построени при традиционното строителство. Това е най-икономически най-ефективния и най-изгоден начин за редуциране на енергийната консумация.

Право на участие в първия по рода си електронен конкурс за проект на пасивна къща с местоположение в с. Лозен имат всички архитекти, дизайнери, студенти, индивидуални участници и екипи и т.н., а голямата награда е 1500 лв.

Проектът за къща в с Лозен, в околностите на София, трябва да е икономичен и да има изключително ниска консумация на енергия. Разстоянията до регулационната линия да са както следва – отпред и отзад- 5 м, отстрани – 3 м. Къщата трябва да бъде с РЗП от 120 -180 кв. м и да включва дневна, трапезария, кухня, две спални (мин.), една пълна баня, една тоалетна, или две бани по усмотрение на екипа.

Участниците могат да изберат ориентацията на къщата в парцела. Използването на устойчиви концепции, включително иновативни технологии и методи, които да доведат до допълнително спестяване на енергия и природни ресурси, концепции за неутрализиране на замърсяването, използването на местни и рециклирани материали са преимущество за дизайна.

Проектът трябва да се стреми да постигне Стандарта за Пасивните Къщи:

 • Годишно енергопотребление за отопление и вентилация ≤ 15 kWh/m2/year

 • Общо потребление на енергия на сградата за всички нужди не повече ≤ 120 kWh/m2/year

 • Въздухонепроницаемост  ≤ 0.6 ACH @ 50 pascal pressure, (конструкция с добри детайли)

 • Липса на термомостове  ≤ 0.01 W/mK

Участниците ще получат всички необходими им материали за изготвяне на проекта след попълване на регистрационната форма онлайн в сайта на конкурса, а именно:

 • AutoCAD файл със зададения парцел в с. Лозен, в покрайнините на София. Файлът не е асоцииран с реален парцел. Той е създаден само за програмата на конкурса. Посоката Север (N) не е обозначена на CAD файла. Участниците в конкурса имат право да изберат ориентацията на парцела по тяхно усмотрение.

 • PHPP климатични данни на София

 • Основни данни и параметри на Пасивната Къща – Excel таблица

Важни дати за провеждане на конкурса:

 • Официален старт на конкурса и началото на регистрацията на участниците - 16 януари, 2012

 • Крайният срок за регистрация на участниците е отворен до срока за изпращане на електронните файлове 16 март, 2012

 • Краен срок за изпращане на електронните файлове - 16 март, 2012

 • Срок за гласуване на потребителите, участниците и колективите, участващи в конкурса, за определяне на десетте проекта финалисти - от 19 март до 6 април, 2012

 • Обявяване на 10-те проекта-финалисти - 9 април, 2012

 • Официално обявяване на решението на международното жури за победителя в конкурса - 16 април, 2012

Всички участващи проекти ще бъдат показани онлайн на специално създадения за конкурса уебсайт и ще могат да бъдат разгледани от българската общественост. Конкурсът ще се проведе в два кръга - в първия ще гласува българската общественост и самите участници в конкурса, които ще посочат техния проект-фаворит, различен от проекта, с който участват, за да бъдат определени десетте най-добри проекта.

Основни спонсори на конкурса са компаниите ALUKÖNIGSTAHL и Eplex. 

Jilishta.com e медиен партньор на конкурса.

 

 


Проекти на къщи до 100 кв. м

Проекти на къщи от 100 - 200 кв. м

Проекти на къщи от 200 - 300 кв. м

Проекти на къщи над 300 кв. м

 

 

 

 

 

 


 

» Проекти на къщи 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩИ

 

СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ.
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ.

 

Ремонт на баня
Лепене на фаянс и теракот

Изграждане на окачени тавани от гипсокартон

 

 

 

 

© 1994 - 2017 jilishta Products. All rights reserved. Reklama